Рудиментарні правила прочитання піньїнь

Рудиментарні правила прочитання піньїнь

Піньїнь (кит. 拼音, pīn-yīn) — найпоширеніший стандарт латинізування китайської мови (мандаринського діалекту), тобто позначення звуків китайської за допомогою латинської абетки.

Піньїнь був розроблений наприкінці 50-х років XX століття, офіційно прийнятий на континентальній частині Китаю в 1979 році, а як міжнародний стандарт — у 1991 році. Піньїнь також використовують для введення ієрогліфів на комп'ютері та для пошуку слів у словнику. Альтернативна назва — «китайський фонетичний алфавіт» (КФА).

Піньїнь використовується для запису китайських прізвищ у англомовних текстах. Здебільшого ним передаються імена спортсменів і політиків. Тому журналістам, тележурналістам, а особливо спортивним коментаторам слід знати хоча б рудименти прочитання піньїня.

Рудиментарні правила прочитання піньїнь

Наприкінці слова (складу) «-ng» — тверде «н», «-n» — м'яке «нь». Наприклад: Pang Wei — Пан Вей, An Qi — Ань Ці.

«x» читається як «с» (з присвистом), а не як «кс». Наприклад, Deng Xiaoping — Ден Сяопін.

«ui» читається як «вей» (уей), або пишеться як «ой» — зазвичай у складі «hui». Наприклад: Huang Huidan — Хуан Хуейдань, Liao Hui — Ляо Хой.

«u» наприкінці відкритого складу передається «уй». Наприклад: Xu Xin — Сюй Сінь.

«c» — «ц». Наприклад: Lin Qingfeng — Лінь Цінфен.

«q» — середнє між «ч» і «ц». Наприклад: Wei Qiuyue — Вей Цююе.

«ch» — «ч». Наприклад: Xu Chen — Сюй Чень.

«z» — «дз» (але на письмі стандартно передається як цз). Наприклад: Jin Ziwei — Цзінь Цзивей.

«zh» — «дж» (на письмі чж). Наприклад: Zhang Enhua — Чжан Еньхуа.

«g» — «ґ» (на початку складу; наприкінці не вимовляється, є ознакою твердості попереднього приголосного). Наприклад, Gao Ling — Ґао Лінь.

«j» — «цзь» (близьке до «z», але відображає м'яку вимову, зазвичай слідом йде і). Наприклад: Zhao Junzhe — Чжао Цзюньчже,

«yi» на початку слова чи складу читається «ї». Наприклад: Yi Long — Ї Лун.

«o» та «uo» передається як «у». Наприклад: Gong Zhichao — Гун Чжичао, Kong Fanyu — Кун Фанью, Guo Wenjun — Го Веньцзюнь або Xi Luozhuoma — Сі Лочжома (тибетське китаїзоване ім'я).

«r» передається літерою «ж». Наприклад: Li Xuerui — Лі Сюежуй, Zhang Rongrui — Чжан Жунжуй

«w» на початку складу («wo-», «wu-») на письмі не передається. Наприклад: Wu Minxia — У Мінься

«lü» передається, як і «liu» — «лю(й)». Наприклад:  Xiaojun — Люй Сяоцзюнь.

 

Станом на 2019 рік загальноприйнятних правил передачі піньїня українською мовою не вироблено.

 

Список відповідності китайських складів

a — а

ai — ай

an — ань

ang — ан

ao — ао

ba — ба

bai — бай

ban — бань

bang — бан

bao — бао

bei — бей

ben — бень

beng — бен

bi — бі

bian — бянь

biao — бяо

bie — бє

bin — бінь

bing — бін

bo — бо

bu — бу

ca — ца

cai — цай

can — цань

cang — цан

cao — цао

ce — це

cen — цень

ceng — цен

cha — ча

chai — чай

chan — чань

chang — чан

chao — чао

che — че

chen — чень

cheng — чен

chi — чі

chong — чун

chou — чоу

chu — чу

chua — чуа

chuai — чуай

chuan — чуань

chuang — чуан

chui — чуей

chun — чунь

chuo — чо

ci — ци

cong — цун

cou — цоу

cu — цу

cuan — цуань

cui — цуей

cun — цунь

cuo — цо

da — да

dai — дай

dan — дань

dang — дан

dao — дао

de — де

dei — дей

den — день

deng — ден

di — ді

dian — дянь

diao — дяо

die — дє

ding — дін

diu — дю

dong — дун

dou — доу

du — ду

duan — дуань

dui — дуей

dun — дунь

duo — до

e — е

ei — ей

en — ень

er — ер

fa — фа

fan — фань

fang — фан

fei — фей

fen — фень

feng — фен

fo — фо

fou — фоу

fu — фу

ga — ґа

gai — ґай

gan — ґань

gang — ґан

gao — ґао

ge — ґе

gei — ґей

gen — ґень

geng — ґен

gong — ґун

gou — ґоу

gu — ґу

gua — ґуа

guai — ґуай

guan — ґуань

guang — ґуан

gui — ґуей

gun — ґунь

guo — ґо

ha — ха

hai — хай

han — хань

hang — хан

hao — хао

he — хе

hei — хей

hen — хень

heng — хен

hong — хун

hou — хоу

hu — ху

hua — хуа

huai — хуай

huan — хуань

huang — хуан

hui — хуей

hun — хунь

huo — хо

ji — цзі

jia — цзя

jian — цзянь

jiang — цзян

jiao — цзяо

jie — цзє

jin — цзінь

jing — цзін

jiong — цзюн

jiu — цзю

ju — цзюй

juan — цзюань

jue — цзюе

jun — цзюнь

ka — ка

kai — кай

kan — кань

kang — кан

kao — као

ke — ке

ken — кень

keng — кен

kong — кун

kou — коу

ku — ку

kua — куа

kuai — куай

kuan — куань

kuang — куан

kui — куей

kun — кунь

kuo — ко

la — ла

lai — лай

lan — лань

lang — лан

lao — лао

le — ле

lei — лей

leng — лен

li — лі

lia — ля

lian — лянь

liang — лян

liao — ляо

lie — лє

lin — лінь

ling — лін

liu — лю

long — лун

lou — лоу

lu — лу

lü — люй

luan — луань

lüe — люе

lun — лунь

luo — ло

ma — ма

mai — май

man — мань

mang — ман

mao — мао

me — ме

mei — мей

men — мень

meng — мен

mi — мі

mian — мянь

miao — мяо

mie — мє

min — мінь

ming — мін

miu — мю

mo — мо

mou — моу

mu — му

na — на

nai — най

nan — нань

nang — нан

nao — нао

ne — не

nei — ней

nen — нень

neng — нен

ni — ні

nian — нянь

niang — нян

niao — няо

nie — нє

nin — нінь

ning — нін

niu — ню

nong — нун

nou — ноу

nu — ну

nü — нюй

nuan — нуань

nüe — нюе

nuo — но

o — о

ou — оу

pa — па

pai — пай

pan — пань

pang — пан

pao — пао

pei — пей

pen — пень

peng — пен

pi — пі

pian — пянь

piao — пяо

pie — пє

pin — пінь

ping — пін

po — по

pou — поу

pu — пу

qi — ці

qia — ця

qian — цянь

qiang — цян

qiao — цяо

qie — цє

qin — цінь

qing — цін

qiong — цюн

qiu — цю

qu — цюй

quan — цюань

que — цюе

qun — цюнь

ran — жань

rang — жан

rao — жао

re — же

ren — жень

reng — жен

ri — жи

rong — жун

rou — жоу

ru — жу

ruan — жуань

rui — жуей

run — жунь

ruo — жо

sa — са

sai — сай

san — сань

sang — сан

sao — сао

se — се

sen — сень

seng — сен

sha — ша

shai — шай

shan — шань

shang — шан

shao — шао

she — ше

shei — шей

shen — шень

sheng — шен

shi — ши

shou — шоу

shu — шу

shua — шуа

shuai — шуай

shuan — шуань

shuang — шуан

shui — шуей

shun — шунь

shuo — шо

si — си

song — сун

sou — соу

su — су

suan — суань

sui — суей

sun — сунь

suo — со

ta — та

tai — тай

tan — тань

tang — тан

tao — тао

te — те

teng — тен

ti — ті

tian — тянь

tiao — тяо

tie — тє

ting — тін

tong — тун

tou — тоу

tu — ту

tuan — туань

tui — туей

tun — тунь

tuo — то

wa — ва

wai — вай

wan — вань

wang — ван

wei — вей

wen — вень

weng — вен

wo — во

wu — у

xi — сі

xia — ся

xian — сянь

xiang — сян

xiao — сяо

xie — сє

xin — сінь

xing — сін

xiong — сюн

xiu — сю

xu — сюй

xuan — сюань

xue — сюе

xun — сюнь

ya — я

yan — янь

yang — ян

yao — яо

ye — є

yi — ї

yin — їнь

ying — їн

yong — юн

you — ю

yu — юй

yuan — юань

yue — юе

yun — юнь

za — цза

zai — цзай

zan — цзань

zang — цзан

zao — цзао

ze — цзе

zei — цзей

zen — цзень

zeng — цзен

zha — чжа

zhai — чжай

zhan — чжань

zhang — чжан

zhao — чжао

zhe — чже

zhen — чжень

zheng — чжен

zhi — чжи

zhong — чжун

zhou — чжоу

zhu — чжу

zhua — чжуа

zhuai — чжуай

zhuan — чжуань

zhuang — чжуан

zhui — чжуей

zhun — чжунь

zhuo — чжо

zi — цзи

zong — цзун

zou — цзоу

zu — цзу

zuan — цзуань

zui — цзуей

zun — цзунь

zuo — цзо