Походження прізвища Козубенко: що таке «козуб» (етимологія)

Походження прізвища Козубенко: що таке «козуб» (етимологія)

ко́зуб «короб, кошик з лика»;

діалектні слова з тим самим значенням: ко́зубень, козубе́нька, козубе́ць, козу́бка, козубня́, ку́зоб, куз́уб, кузубе́нька.

Подібні слова

кузе́нька (поліський діалект) «невеликий луб’яний кошик з двома ручками, переважно для ягід»;

козуба́тий (діал.) «пузатий»;

(про мокрий одяг) ко́зубом ста́ти (діал.) «від морозу зробитися твердим, як кора».

В інших сучасних мовах

польська — kozub «кошик з кори; (застаріле) пташине гніздо; вид кошика; жебрацька торба»;

чеська — kozúbek (діал.) «кошик з березової кори»;

словацька — kozub «топка, камін».

Походження (етимологія)

У праслов’янській мові слово kozubѣ «мішечок, торбинка, сумка, кошик з кори» — похідне від слова koza «коза»; порівняйте близькі за значенням утворення від того самого кореня:

словенська — kozòl «кошик з кори»;

російська:

  • кози́ця (діал.) «шкіряний мішечок, сумка, торбинка; мішечок для грошей»,
  • ко́зевка (діал) «шкіряний бурдук»,
  • кози́на (діал.) «мішечок для грошей, гаманець»,

розвиток значення «торбинка з козячої шкіри» — «кошик з кори» не зовсім ясний;

малоймовірні зближення з російським ку́зов «кошик з лика або березової кори», а також з латинським incoxāre «присідати навпочіпки», праслов’янським *čeznǫti «зникати»;

неприйнятна також гіпотеза про іллірійське походження слов’янських форм і пов’язання з іменником ко́жа «кора дерева, луб».

Джерело: Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 2 : Д — Копці / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Н. С. Родзевич та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 1985. — 572 с.