Смерть буржуям! Чи втілилися в життя гасла революційних років

Смерть буржуям! Чи втілилися в життя гасла революційних років

Гасла 1917 року: Як втілювалися в життя або закінчувалися розчаруванням мрії росіян

Ми розглянули на архівних фотографіях з мітингів і демонстрацій 1917 року гасла, з якими люди виходили на вулицю, і попросили доктора історичних наук, заступника директора Інституту російської історії РАН Дмітрія Павлова розповісти про те, як втілювалися в життя або закінчувалися розчаруванням вимоги, мрії і надії російських людей

Руслана КАРПОВА / «Метроньюз» / 7 листопада 2017 (переклад з російської)

Як склалася доля гасел революційних років

Земля селянам, фабрики робітникам, влада народу!

Гасло лівих радикалів (не тільки більшовиків)

Селяни. Землю селяни отримали за Декретом про землю від 26 жовтня (8 листопада) 1917 року і до Основного закону про соціалізацію землі (лютий 1918 г.). Але після введення «продовольчої диктатури» навесні 1918 року вони фактично втратили право користуватися продуктами своєї праці, які насильно вилучалися комітетами бідноти і продовольчими загонами. Продрозкладка була скасована з переходом до НЕПу в березні 1921-го. Але колективізація сільського господарства привела до остаточного одержавлення і землі, і продуктів селянської праці.

Робочі. Після невдалого експерименту з передачею промислових підприємств під управління фабрично-заводських комітетів більшовицький уряд приступив до націоналізації промисловості і транспорту. Наприкінці червня 1918 року були націоналізовані великі промислові підприємства, в листопаді 1920-го — всі підприємства промисловості з числом робочих понад п'яти.

Влада народу. Малася на увазі передача влади виборним багатопартійним Радам робітничих і селянських депутатів. Реально така «влада Рад» проіснувала до літа 1918 року, коли відбулися перші після приходу до влади більшовиків радянські вибори. Шляхом маніпуляцій, використання адміністративного ресурсу, а часто і прямого насильства більшовики відтіснили своїх конкурентів і завоювали в нових радах більшість. З 1919 року на з'їздах і конференціях РКП(б) все частіше констатувалося повільне «вмирання» Рад, обюрокрачених і відсторонених від державних справ партійними органами.

Війна за свободу народів до повного знищення німецького капіталізму!

Гасло російських соціалістів, меншовиків та есерів зразка 1917 року

Більшовики прийшли до влади під гаслом негайного виходу Росії з війни і укладення демократичного (без анексій і контрибуцій) миру, що й знайшло відображення в Декреті про мир від 26 жовтня (8 листопада) 1917 року. Наступні переговори з Німеччиною та її союзниками привели до підписання 3 березня 1918 року мирного договору в Брест-Литовську, який фактично став капітуляцією Радянської Росії: країна втрачала територію в 780 тисяч квадратних кілометрів з населенням у 56 млн осіб і зобов'язувалася виплатити репарації в 6 млрд марок, а також компенсувати матеріальні втрати Німеччини від російської революції в розмірі півмільярда золотих рублів.

Якщо жінка раба, не буде й свободи. Виборчі права жінкам!

Гасло всієї російської революційної демократії 1917 року

Жінки в Росії отримали право голосувати на виборах у міські думи в квітні, а на виборах в Установчі збори — в червні 1917 року. Перша радянська Конституція 1918 року підтвердила ці права.

Смерть буржуям! Чи втілилися в життя гасла революційних років

Смерть буржуям!

Післяжовтневе гасло більшовиків та їхніх союзників (анархістів, лівих есерів і максималістів)

Було успішно проведене в життя в роки революції і Громадянської війни за допомогою органів Надзвичайної комісії (рос. Чрезвычайная комиссия, ЧК) — головного репресивного інструменту більшовиків.

Геть смертну кару!

Гасло всіх соціалістів в 1917 р.

Була скасована після Лютневої революції, але влітку 1917 року відновлена Тимчасовим урядом за військові і особливо тяжкі злочини. Повністю скасована II Всеросійським з'їздом Рад 26 жовтня (8 листопада) 1917 року. Незважаючи на це, з кінця 1917 р. Ленін закликав «комуни, дрібні осередки в селі і в місті» самостійно зайнятися «виправленням таких елементів з багачів, буржуазних інтелігентів, шахраїв і хуліганів, які можуть бути виправлені» «тисячею форм і способів» — від «чистки вбиралень» до «розстрілу на місці одного з десяти». Офіційно відновлено відомчим актом — постановою Наркомату юстиції від 16 червня 1918 року в відношенні «революційних трибуналів». Першою жертвою став начальник Балтійського флоту Щастний, який відмовився виконати наказ Троцького про затоплення військових судів. Він був страчений за приговором Верховного трибуналу при ЦВК 21 червня 1918 року.