Згідно (чого) чи згідно з (чим): як правильно?

Згідно (чого) чи згідно з (чим): як правильно?

Зацікавленість суспільства політикою зумовлює вчащання до вжитку слів, що описують відповідні (політичні) поняття. Але «закони» чи «імплементації» не можуть використовуватися без інших частин мови. Зокрема, часто використовується «згідно», коли розповідають про «згідно закону», «згідно Конституції» тощо.

Проте, як правильно: «згідно закону» (що раз за разом лунає з телевізора) чи «згідно із законом»? Для людини, яка навчалася в школі, це питання має бути трохи дивним. Адже прийменника «згідно» в українській мові… взагалі немає.

Відкрийте підручник і знайдіть параграф про прийменники. Напевно, коли там розповідають про прості, складні і складені прийменники, як одна з ілюстрацій останніх буде використаний «згідно з» (поряд із «відповідно до» та іншими).

До цього це все? Просто, 99% дурних помилок у мовленні телевізійних дядьків і тіток докладно розписані в початковій і середній школі. Цікаво, що приклади неправильно використання слів і висловів, що наведені в підручниках, — найбільше і зустрічаються в життя.

Згідно (чого) чи згідно з (чим): як правильно? Наведемо приклади з різних авторитетних джерел, а ви додайте приклади такого «згідно», але без «з», якщо відшукаєте.

Приклади: Словник української мови (в 11 томах)

ПІДМАНДА́ТНИЙ, а, е. Який залежить від імперіалістичної держави згідно з мандатом міжнародної організації.

[Бути] в своєму репертуарі — поводитися згідно з своїм характером і своїми звичками.

Виборні козаки, іст. — привілейована група українського козацтва XVIII ст., до складу якої згідно з указом гетьманського уряду належала заможна верхівка.

Приклади: Художня література

Згідно з тутешніми звичаями вона варта 20 р. (Леся Українка)

Як у сусідів, тобто згідно з приписом, який панував у школі (Володимир Гжицький)

Хоча, згідно з ранжиром, тобі завжди випадає стояти позаду (Олесь Гончар)

Спав згідно з уставом — сім годин (Дмитро Ткач)

Приклади: Наукова література

Згідно з квантовою теорією, світло випускається й поглинається атомами і молекулами речовини не безперервним потоком, а окремими порціями цілком певної величини (Курс фізики, 1956)

Для цього, згідно з «Руською Правдою», існували спеціальні урядовці-митники (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957)

Приклади: Журнали

Назви семи небесних світил, які згідно з геоцентричною системою світу ніби оберталися навколо Землі (Наука і життя, 1962)

Згідно з вченням І. П. Павлова, захисні реакції організму розвиваються як рефлекторні процеси (Медичний журнал, 1954)

Приклади: Газети

Все повинно бути передбачено, заплановано, скоординовано і згідно з планом втілено в життя (Комуніст України, 1970)

На пусковому об'єкті 1971 року — Ровенському заводі азотних добрив — затверджено остаточний і останній графік робіт. Час, згідно з ним, ущільнився до граничної напруги (Радянська Україна, 1971)